آموزش كامل زبان روسي نصرت در 90 روز

مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان روسی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان روسی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

آموزش كامل زبان روسي نصرت در 90 روز

توجه کنید: این محصول دارای گارانتی بدون قید و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و یا تعویض میباشدپس با اطمینان خرید کنید

این محصول به صورت اورجینال از فروشگاه ارائه میشود و شماره مجوز در توضیحات درج گردیده

خرید پستی

فقط  35000 تومان!          شماره مجوز: ۱۱-۳۴۵۷۶۲۳

با این مجموعه استثنایی در 90 روز زبان روسی را به صورت کامل فرا بگیرید

حالت مالكي در گرامر زبان روسي

حالت ملكي يا گنتيو (genitive) يكي از حالت هاي زبان روسي است كه مالكيت را نشان ميدهد.

كاربردهاي حالت مالكي

1- نمايش مالكيت. به صورت در نشان دادن مالكيت يك چيز بر ديگري، در صورتي كه اسم اول به صورت مالكي اورده شود اين مالكيت مشخص مي شود. به مثال زير توجه كنيد:

Это сумка Марии. – This is Maria’s bag. (اين كيف ماريا است.)

در اين جمله اسم Марии  (ماريا) شكل مالكي ازМария  است و نشان دهنده مالكيت ماريا بر كيف (сумка) است.

حالا كه در مور حالت مالكي و مالكيت در زبان روسي صحبت مي كنيم اشاره به ساختار جملاتي كه مالكيت را نشان مي دهند هم بد نخواهد بود. در زبان روسي استفاده از حرف اضافه у (از، ازان) به همراه حالت مالكي نسبتا رايج است. اين ساختار معمولا به همراه فعل есть (وجود دارد) اورده مي شود. به مثال هاي زير توجه كنيد:

У Марии есть машина (ماريا يك ماشين دارن/ به صورت تحت الفظي “از آن ماريا يك ماشين است.”)

У Марии красная машина (ماريا يك ماشين قرمز دارد /به صورت تحت الفظي “از آن ماريا يك ماشين قرمز است.”)

البته زبان روسي معادلي براي فعل داشتن دارد. فعل иметь همين كاركرد را دارد اما استفاده از آن زياد رايج نيست.

2 – با كلمات نشان دهنده تعداد و مقدار و اعداد

الف) بعد از كلمات نشان دهنده تعداد و مقدار مثلмного  (خيلي)، мало  (اندكي، تعداد كمي)، несколько  (تعدادي) و واژه هايي كه نشان دهنده يك بسته بندي از چيزي هستند مثلا “بطري”، “فنجان”، “گرم”، “متر” و … به مثالهاي زير توجه كنيد:

В чашке мало молока.  (شير زيادي داخل فنجان نيست.)

در جمله بالا واژه несколько به معناي شير شكل مالكي از واژه молоко است. در جمله روسي شير و زياد در يك شكل مالكي به هم وصل شده اند.

В этом городе много памятников (تعداد زيادي مكان ديدني در اين شهر وجود دارد.)

واژه памятников (مكان هاي ديدني) شكل مالكي از واژه памятники است. از آنجا كه بعد از واژه много (تعداد زيادي) اماده شكل مالكي گرفته است.
ب) بعد از اعداد. اين يكي از كاربري هاي پيچيده حالت مالكي است چراكه اعداد ممكن است خودشان صرف شوند و اين ممكن است بر روي واژه بعدي هم تاثير بگذارد. اما در حالت عمومي و جملات ساده واژه بعد از اعداد در حالت مالكي اورده مي شود.

– اعداد 2،3،4 و اعدادي كه به رقم اخرشان اين اعداد هستند (مثل 23، 43، 54) هميشه با اسم مالكي به صورت مفرد همراهي مي شوند.

В этой комнате 2 лампы. (دو لامپ در اتاق وجود دارد.)

واژه лампы (لامپ) شكل مالكي و مفرد از اسم лампа است.

– اعداد 5 و بالاتر (به جز اعدادي كه رقم اخر آنها اعداد بالاست) با اسم جمع در حالت مالكي همراهي مي شوند.

У меня есть 10 долларов. (من ده دلار دارم.)

واژه долларов  (دلار) شكل مالكي و جمع از اسم доллар است.
3 – در ساختارهايي كه با واژه нет  به معناي “وجود نداشتن، نداشتن” همراه مي شوند.

В этой комнате нет телевизора. (تلويزيوني در اين اتاق وجود ندارد.)

واژه телевизора (تلويزيون) حالت مالكي از اسم телевизор است و در كنار واژه нет امده.

У меня нет детей. (من بچه اي ندارم.)

واژه детей (بچه ها) شكل مالكي از اسم дети به معناي بچه است.
4 – بعد از افعال گذراي منفي

Он не читает газет.  (او روزنامه نمي خواند.)

واژه газет (روزنامه) شكل مالكي از اسم газет (روزنامه) است و بعد از فعل گذرا و منفي читает (خواندن) امده است.

نكته: كاربرد چهارم به صورت خيلي محدودي ديده مي شود و اسامي بعد  از افعال گذراي منفي معمولا به صورت مفعولي مستقيم (accusative) آورده مي شوند. اين موضوع به ويژه در شكل گفتاري زبان روسي بيشتر اتفاق مي افتد. بنابراين اين موضوع كاملا مجاز است كه جمله بالا را به صورت Он не читает газеты هم بسازيم.

5 – براي اسامي غير قابل شمارش غذاها و نوشيدني ها كه بدون واژه “مقداري” اورده مي شوند.

Ты хочешь молока? (آيا [مقداري] شير ميل داريد؟)

واژه молока  (شير) شكل مالكي از اسم молоко (شير) است.

Мне нужно купить хлеба.  (من نياز دارم مقداري نان بخرم.)

واژه хлеба (نان) شكل مالكي از واژه хлеб (نان) است.

6- بعد از تعدادي از حروف اضافه. رايج ترين اين حروف اضافه، حروف زير هستند:

без  (بدون)
для  (براي)
из  (از)
кроме  (به جز)
около  (تقريبا)
после  (بعد از)

ساختار حالت مالكي

در اينجا ما ساختار كلي ساختن حالت مالكي در زبان روسي را آموزش مي دهيم. اين قوانين بخش بسيار بزرگي از اسامي روسي را پوشش مي دهند. با اين حال توجه داشته باشيد كه استثناهاي ديگري هم براي اين حالت وجود دارد.

پسوندهاي حالت مالكي

جدول زير پسوندهاي عادي براي اسامي مفرد و جمع در حالت مالكي را نشان مي دهد:

جنسيت مفرد جمع
مذكر -а / -я -ов / -ев / -ей / Ø
مونث -ы / -и Ø / -ей
خنثي -а / -я Ø / -ей

در ادامه به بررسي دقيق هر حالت مي پردازيم.

اسامي مالكي مفرد

اسامي مذكر

1 – اسامي كه به يك حرف بي صدا ختم مي شوند پسوند –a به آنها اضافه مي شود. به مثال هاي زير توجه كنيد:

театр – театра  (تئاتر)
парк – парка  (پارك)

2 – در اسامي كه به –й يا -ь ختم مي شوند، حرف آخر با –я جايگزين مي شود. به مثال هاي زير توجه كنيد:

музей – музея  (موزه)
писатель – писателя (نويسنده)

3- اسامي مذكري كه به -a/-я ختم مي شوند براي حالت مالكي از قوانين اسامي مونث پيروي مي كنند.

اسامي مونث

اسامي كه به –а ختم مي شوند در آنها حرف –а با –ы جايگزين مي شود. اين قاعده در مورد اسامي كه به -жа, -чa, -ща, -ша-ка, -ха, -га ختم مي شوند صدق مي كند. اسامي ختم شده به حروف گفته شده پسوند –и را مي گيرند. به مثال هاي زير توجه كنيد:

улица – улицы (خيابان)
проблема – проблемы (مشكل)

اما:

книга – книги (كتاب)
открытка – открытки (كارت پستال)
кожа – кожи (چرم)

2- در اسامي كه به –я يا –ь ختم مي شوند، حرف آخر به –и تبديل مي شود. به مثال هاي زير توجه كنيد:

неделя – недели (هفته)
дверь – двери (در)
станция – станции (ايستگاه)

اسامي خنثي

1 – در اسامي كه به –o ختم مي شوند، حرف آخر به –а تبديل مي شود. به مثال هاي زير توجه كنيد:

окно – окна (پنجره)
кресло – кресла (صندلي راحتي)

2 – در اسامي كه به –е ختم مي شوند، حرف آخر به –я تبديل خواهد شد. به مثال هاي زير توجه كنيد:

море – моря (دريا)
здание – здания (ساختمان)

3 – در اسامي كه به -мя  ختم مي شوند، حرف –я به –ени تبديل مي شوند. به مثال هاي زير توجه كنيد:

имя – имени  (نام)
время – времени (زمان)

اسامي مالكي جمع

اسامي مذكر

1 – اسامي كه به حروف بي صدا ختم مي شوند (به جز اسامي كه به يكي از حروف -ж, -ч, -щ, -ш ختم مي شوند) در حالت مالكي پسوند –ов مي گيرند. به مثال هاي زير توجه كنيد:

театр – театров (تئاتر)

парк – парков (پارك)

2 – در اسامي كه به –й ختم مي شوند، حرف آخر به –ев تبديل مي شود. به مثال هاي زير توجه كنيد.

музей – музеев (موزه)

санаторий – санаториев  (آسايشگاه)

3 – اسامي كه به علامت نرم (ь) يا يكي از حروف -ж, -ч, -щ, -ш ختم مي شوند در حالت مالكي پسوند –ей ميگيرند. (علامت نرم حذف مي شود.)

писатель – писателей  (نويسنده)

пляж – пляжей  (ساحل)

врач – врачей  (دكتر)

карандаш – карандашей  (مداد)

4 – تعداد محدودي از اسامي مذكر حالت جمع مالكي كاملا مشابه با حالت مفرد فاعلي دارند. (در واقع هيچ پسوندي نمي گيرند) به مثال هاي زير توجه كنيد:

глаз – глаз (چشم)

солдат – солдат (سرباز)

5 – اسامي مذكر جمعي كه به -a/-я ختم مي شوند در حالت مالكي از قوائد اسامي مونث پيروي مي كنند.

اسامي مونث

1 – اسامي كه به –а ختم مي شوند اين حرف را از دست مي دهند. به عبارت ديگر اين اسامي پسوندي ندارند. به مثال هاي زير توجه كنيد:

улица – улиц (خيابان)

проблема – проблем (مشكل)

книга – книг (كتاب)

نكته: اسامي كه (پس از حذف –а) به دو حرف بي صدا پشت سر هم ختم شوند به يك حرف صدادار نياز دارند كه بين دو حرف صدادار وارد مي شود. اين حرف صدادار يكي از حروف -e- يا –o- است. معمولا اگر بن فعل به يكي از حروف ж/ш/ч/ц/щ/ + حرف بي صدا يا حرف بيصداي نرم + حرف بي صدا ختم شود از –e- استفاده مي شود و اگر تركيب ديگري از حروف بي صدا باشد –o- اضافه مي شود. به مثال هاي زير توجه كنيد:

студентка – студенток (دانشجوي دختر)

открытка – открыток (پست كارت)

ручка – ручек (مداد)

بن ручк  به ч + حرف بي صدا ختم مي شود.

песня – песен  (آهنگ)

بن اسم песн  به حرف بي صداي نرم + حرف بيصدا ختم مي شود.

2 – در اسامي كه به –я ختم مي شوند، در صورتي كه بن آنها به حرف بي صدا ختم شود حرف آخر با نشانه نرم ь- جايگزين مي شود و در صورتي كه بن آنها به-ея  يا  -ияختم شود حرف آخر با –й جايگزين مي شود.

неделя – недель (هفته)

идея – идей (ايده)

станция – станций (ايستگاه)

3 – اسامي كه به نشانه نرم (ь-) ختم مي شوند، نشانه نرم آنها با –ей جايگزين مي شود.

площадь – площадей  (ميدان)

дверь – дверей  (در)

اسامي خنثي

1- بيشتر اسامي خنثي در حالت جمع هيچ پسوندي ندارند. در اين اسامي براي ساختن حالت مالكي آخرين حرف اسم جمع را حذف مي كنيم. اسامي خنثي اي كه به دو حرف بي صدا ختم مي شوند بايد يك حرف صدادار بين آنها اضافه شود. اين حرف صدادار يكي از حروف –o- يا –e- خواهد بود. اگر استرس يا تاكيد اسم بر روي حرف صدادار اضافه شده بود از حرف –o- استفاده ميشود. در غير اين صورت از –e- استفاده خواهد شد.

слово – слов (كلمه)

дело – дел (كار)

окно – окон (پنجره)

письмо – писем (نامه)

кресло – кресел  (صندلي راحتي)

2- اسامي كه به حروف بي صدا + e ختم مي شوند، حرف آخر آنها با –ей جايگزين خواهد شد.

море – морей  (دريا)

поле – полей  (ساختمان)

3- اسامي كه به –ие ختم مي شوند، حروف اخر آنها (-ие) به –ий تبديل مي شود. به مثال هاي زير توجه كنيد:

здание – зданий  (ساختمان)

упражнение – упражнений  (تمرين)

4 – اسامي خنثي اي كه به –мя ختم مي شوند حروف انتهايي آنها (–мя) به –мён تبديل مي شود. به مثال هاي زير توجه كنيد:

имя – имён  (نام)

время – времён  (زمان)

منبع:b-amooz.com


برچسب‌ها: ،


تاريخ : ۱ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۰:۰۰ | نويسنده : روسي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :